Inspiring people. Excellent results.

Get There ICT professionals in Leek, Groningen. Gedreven door ICT willen wij samen meer bereiken, als betrokken en professionele ICT partner.

  • Deel:

Plaatsingswijzer zeer ondersteunend!

 

 

Van Primair onderwijs naar Voortgezet onderwijs.

De webbased Plaatsingswijzer is een hulpmiddel om tot een goed doordacht en goed onderbouwd advies te komen op basis van de gegevens uit de leerlingvolgsystemen van Cito, Dia en Boom. Inmiddels hebben zich al bijna 1000 basisscholen aangemeld.

Uit een enquête onder 988 leerkrachten van groep 8 blijkt dat de plaatsingswijzer als zeer ondersteunend wordt ervaren bij het plaatsingsadvies. Ook zijn zij blij met het gebruiksgemak en de vormgeving.

Met de Plaatsingswijzer wordt de advisering door de basisschool naar het vervolgonderwijs gebaseerd op de meerjarige ontwikkeling van de leerling, zoals die zichtbaar wordt in het leerlingvolgsysteem van de school. Bij de Plaatsingswijzer staan de gegevens uit het leerlingvolgsysteem vanaf groep 6 centraal.

Binnen de Plaatsingswijzer wordt bij de leerlingvolgsystemen van Cito en Dio gewerkt met de vaardigheidsscores, dus niet met de vaardigheidsniveaus (l-V, A-E). De gegevens uit het leerlingvolgsysteem van Boom worden als percentielen ingevoerd. Met de vaardigheidsscores kan erg nauwkeurig gekeken worden waar een leerling het best op zijn plek is. De denkwijze achter deze scores is gebaseerd op het nauwkeurig volgen van de ontwikkeling van kinderen, met alle vertragingen en versnellingen die zich daarin door de jaren heen in voor kunnen doen.

De plaatsingswijzer werkt in zijn vernieuwde vorm. Wég met een bewerkelijk excel sheet! De VO scholen ontvangen vanuit de nieuwe Plaatsingswijzer een pdf met het advies van de basisschool. Om dit advies inzichtelijk te maken, worden ook de aanpalende adviezen weergegeven.

 

De rol van Get There

Met de komst van nieuwe toetsen (CITO 3.0, Dia, BOOM) was er behoefte aan een meer flexibele oplossing. Get There heeft hiervoor een webapplicatie ontwikkeld. Hierbij hebben we een Agile aanpak gevolgd. We hebben samen met de opdrachtgever de user stories uitgedacht en vervolgens de applicatie in een aantal sprints gerealiseerd.

Inmiddels hebben meer dan 1000 scholen zich geregistreerd, met ca. 3600 leerkracht-/docentaccounts, 14.000 toetsresultaten en ca. 11.000 plaatsingsadviezen.

Het aanmelden van leerlingen met Leerlinq

Het aanmelden van een leerling op school is een tijdrovende klus voor zowel ouders als de leerlingadministratie. Gehannes met afdrukken van formulieren; handmatig invullen, tekenen, scannen en terugsturen; opvragen van missende gegevens; overnemen van gegevens in andere systemen; etc. Een foutgevoelig en arbeidsintensief proces. Daarvoor heet Get There Leerlinq ontwikkeld.

Leerlinq zorgt voor de oplossing voor het digitaal aanmelden van leerlingen. Een georganiseerde en veilige datastroom van privacygevoelige informatie van en rondom de aanmelding van de leerling naar de school. Wij ontzorgen tijdens het gehele aanmeldingsproces. Werkt voor iedere school en elke leerling.

Lees meer over Leerlinq