Inspiring people. Excellent results.

Get There ICT professionals in Leek, Groningen. Gedreven door ICT willen wij samen meer bereiken, als betrokken en professionele ICT partner.

  • Deel:

Privacy Statement

Privacystatement

Get There is een besloten vennootschap onder Nederlands recht gevestigd te Zernikelaan 14, 9351 VA Leek. Lees hier alles over ons privacybeleid.
Bij het bezoeken van onze website getthere.nl worden bepaalde persoonsgegevens van u verzameld en verwerkt. Omdat wij de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens erg belangrijk vinden, zien wij erop toe dat wij binnen onze bedrijfsvoering volledig in overeenstemming zijn met de toepasselijke wet- en regelgeving aangaande privacy en bescherming van persoonsgegevens. Deze privacystatement biedt informatie over uw persoonsgegevens die Get There verzamelt en de wijze waarop Get There uw persoonsgegevens verwerkt.

  1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Get There is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens die via de website van Get There worden ingevoerd of door de website van Get There worden gebruikt.

  1. Welke persoonsgegevens worden er verzameld en voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?

a.

Om op uw verzoeken te antwoorden en om u te informeren
Uw persoonsgegevens worden verwerkt als u ons contactformulier invult. Voor dit doel verwerken wij persoonsgegevens zoals uw naam, uw e-mailadres en telefoonnummer.

Deze persoonsgegevens worden verwerkt op basis van uw toestemming.

b. Om uw sollicitatie te behandelen
Uw persoonsgegevens worden verwerkt als u ons sollicitatieformulier invult. Voor dit doel verwerken wij persoonsgegevens zoals uw naam, uw e-mailadres, telefoonnummer en eventueel de upload van uw CV. Deze persoonsgegevens worden verwerkt op basis van uw toestemming; met het insturen van uw gegevens via het sollicitatieformulier op onze website en/of via het contactformulier op onze website geeft u impliciet toestemming voor de verwerking ervan door ons.
c. Voor het organiseren van events
Get There organiseert periodiek events. Wij kunnen u vragen uw gegevens op te slaan als belangstellende voor het bijwonen van door Get There te organiseren events of een specifiek event. Deze persoonsgegevens worden verwerkt op basis van uw toestemming. Tijdens het event kan beeldmateriaal gemaakt worden (foto’s, filmpjes e.d.). Uit dit beeldmateriaal kan een selectie gemaakt worden met het doel een sfeerimpressie van het gehouden event te publiceren. Mogelijk bent u herkenbaar in beeld. Met uw inschrijving voor het event geeft u toestemming voor publicatie van het beeldmateriaal met bovengenoemd doel.
d. Voor het technisch en functioneel beheer van de website
Om u een optimale gebruikservaring te bieden is het mogelijk dat wij persoonsgegevens zoals uw IP adres, de pagina’s die u bezoekt, de gebruikte browser, geografische data (bijvoorbeeld uw locatie), uw voorkeurstaal en de tijd en duur van uw bezoek verwerken. Wij doen dit door het gebruik van cookies. Zie in dit verband onze cookie verklaring. Deze persoonsgegevens worden verwerkt op basis van uw toestemming via de cookie policy en op basis van het gerechtvaardigd belang van Get There om haar website te verbeteren en haar te beschermen tegen cyberaanvallen of andere onrechtmatige daden.
  1. Wie heeft toegang tot uw gegevens?

Wij zullen uw persoonsgegevens niet delen met derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de dienstvoering, uitvoeren van een overeenkomst of indien de wet of een rechterlijke uitspraak ons hiertoe verplicht. In geval van gebruik van derden, zal Get There overeenkomstig wet- en regelgeving zorgdragen voor toepasselijke verwerkersovereenkomsten waarbij de veiligheid van uw persoonsgegevens wordt gewaarborgd door de verwerker. De persoonsgegevens worden opgeslagen in het relatiebeheersysteem van Get There.

  1. Hoe zijn uw persoonsgegevens beschermd?

Om uw persoonsgegevens te beschermen tegen (ongewilde) vernietiging, verlies, wijziging, onbevoegde openbaarmaking of verkrijging van toegang, maakt Get There gebruik van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. Zo heeft Get There maatregelen genomen om alleen de noodzakelijke personen toegang te verschaffen tot de persoonsgegevens en dat veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Daarnaast heeft Get There een eigen informatiebeveiligingsbeleid.

  1. Hoelang worden uw persoonsgegevens voor vermelde doeleinden bewaard?

Op het moment dat het bewaren van de persoonsgegevens niet meer noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze zijn verzameld, zullen de persoonsgegevens worden vernietigd.

  1. Links naar andere websites of sociale media?

Onze website kan verwijzingen of koppelingen (bijvoorbeeld hyperlinks) bevatten naar andere websites van derden. Daarnaast is het mogelijk dat u op sociale media naar Get There wordt verwezen. Get There is niet verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die via deze websites of sociale media worden uitgevoerd. Noch het privacy beleid, noch de cookie verklaring van Get There zijn op websites van anderen en op social media van toepassing.

  1. Hoe komt u met ons in contact om uw rechten uit te oefenen?

U als betrokkene heeft het recht om zonder enige bijkomende kosten inzage te hebben in uw persoonsgegevens die Get There verwerkt. Daarnaast heeft u het recht om uw persoonsgegevens te corrigeren, aan te vullen, te verwijderen en de verwerking te beperken. Ook heeft u het recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens en het recht om bezwaar tegen de gegevensverwerking te maken.

Op het moment dat de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op uw toestemming, heeft u het recht om op elk gewenst moment uw toestemming in te trekken. Uw verzoek tot uitoefening van de voormelde rechten kunt u toezenden naar de afdeling Marketing en Communicatie, e-mailadres: info@getthere.nl. Vragen of opmerkingen over het Get There beleid inzake bescherming van persoonsgegevens, kunnen naar hetzelfde e-mailadres worden toegestuurd.

Ingeval van klachten aangaande onrechtmatige verwerkingen van persoonsgegevens, kunt u terecht bij de toezichthoudende autoriteit, zijnde de Autoriteit Persoonsgegevens (Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag).

  1. Wijzigingen privacystatement

Dit privacystatement kan worden gewijzigd op het moment dat door toevoeging van een nieuwe functionaliteit op de website, andere verwerkingen plaatsvinden dan hier is beschreven. Eventuele toekomstige wijzigingen in de wijze waarop wij de bescherming van persoonsgegevens hebben georganiseerd, worden via dit privacystatement op onze website gepubliceerd.

Om zeker te zijn dat u bekend bent met de wijzigingen, vragen wij u de privacyverklaring regelmatig te controleren.

Deze versie van de privacystatement is van kracht sinds mei 2018.

  1. Contactgegevens

Vragen met betrekking tot ons privacystatement kunt u richten aan de afdeling PR en Externe Communicatie. Het email adres is: info@getthere.nl.