Centraal dataplatform als datahub

dataplatform naast een datawarehouse; business haalt meer uit data, tijdwinst én verbeterde datakwaliteit voor woningcorporatie Actium

  • De business haalt meer uit data
  • Tijdswinst
  • Verbetering data kwaliteit

Over Actium

Bij de digitale transformatie opgave draait het in de wereld van woningcorporaties ook om datagedreven werken en sturen op processen. Van strategie en beleid, tot vastgoedbeheer. Actium in Assen, is in deze ontwikkeling geen uitzondering. Bij Actium werken 160 collega’s aan betaalbare en goede huurwoningen. Met 16.000 verhuurbare woningen in Drenthe en Zuidoost Friesland is dat een mooie taak.

 

Het probleem: Een tijdrovend proces met verlies van regie op data

Om datagedreven te kunnen werken heeft Actium betrouwbare informatie nodig om de juiste beslissingen te kunnen nemen. Zowel op operationeel als tactisch/strategisch niveau. Deze informatie wordt voor de basisprocessen en informatievoorziening zoals financiën onder andere verkregen middels een traditioneel datawarehouse. Maar er werd ook gesteund op analyses in Excel waarbij handmatig data uit verschillende bedrijfssystemen werd verzameld en bewerkt. De inzet van de afdeling ICT van Actium is om met een best-of-breed oplossing dataverzameling en bewerking d.m.v. een centraal dataplatform te faciliteren en hiermee de regie op het gebruik en de kwaliteit van de data te versterken.

 

De opdracht: Realiseer flexibel platform voor alle data

Samen met Get There heeft Actium in eerste instantie het idee van een generiek en centraal dataplatform getoetst binnen haar organisatie; welke informatiebehoefte is er op dit moment? Uit welke systemen komt de onderliggende data? Een hoe verloopt het proces van verkrijgen tot gebruiken?

Hiermee ontstond het idee voor de inrichting van een flexibel centraal dataplatform, complementair aan de bestaande informatie voorziening. Zo konden bestaande rapportages blijven bestaan, maar kon tegelijkertijd worden gestart met het toevoegen van nieuwe data-analyse en rapportage mogelijkheden.

Edwin Miedema

IT manager Actium

“Het applicatie- en datalandschap van Actium is relatief overzichtelijk, maar toch gebruiken we verschillende applicaties als databron. De vraagstukken waar we als woningcorporatie mee te maken hebben maken dat de informatiebehoefte en informatievoorziening sterk in ontwikkeling zijn en in omvang en complexiteit toenemen. Als afdeling ICT bewegen we daar in mee, denk maar aan thema’s en informatievraagstukken rondom verduurzaming en CO2 reductie.”

Onze oplossing: Een centraal Dataplatform als datahub

Get There heeft middels een agile aanpak gefaseerd een dataplatform opgeleverd op basis van Apache Spark, waarbij interactieve rapportages worden opgeleverd in PowerBI. Maar ook het veelgebruikte ArcGIS wordt door het dataplatform gevoed. Door gebruik te maken van Apache Spark was het mogelijk om op het private cloud van Actium de oplossing op te bouwen.

Door middel van het dataplatform worden diverse databronnen ontsloten. Sommige applicaties middels API’s, anderen middels CSV. Zoals vaker voorkomt en wat een uitdaging vormt bij het verzamelen van de data, is de grote verscheidenheid aan bronnen. De oplossing die Get There voor Actium heeft neergezet kan hier flexibel en generiek mee omgaan.

Het Dataplatform wordt continu uitgebreid met nieuwe functionaliteit. Zo wordt in steeds grotere mate de datakwaliteit geborgd. Daarnaast kan Actium middels het dataplatform, in verschillende formaten data leveren aan zowel interne als externe partijen.

Harmen Faber

Data Consultant Get There

“Uit een analyse kwam dat een bronbestand normaliter van een externe partij naar een collega van Actium werd gemaild. Ons idee? Waarom lezen we die mailbox niet uit? En zo werd ook een mailbox een bron voor het dataplatform”.

Resultaat: Data Governance

De collega’s van Actium zijn enthousiast met deze centrale plek waar ze voor hun -niet alledaagse- databehoefte terecht kunnen. Door eenduidig bronnen aan te wijzen als de “master” van specifieke dataobjecten is de kans op het gebruik van betrouwbare data ook toegenomen. Hierdoor draagt het dataplatform actief bij aan de doelstellingen van Actium om grip te krijgen op haar data. Gevolg is dat de business meer gebruik is gaan maken van de beschikbare data om tot (nieuwe) inzichten te komen, ter ondersteuning van de bedrijfsvoering.

In het kort heeft Get There samen met Actium het volgende bereikt:

  • De business haalt meer uit data. Het dataplatform in combinatie met de gebruiksvriendelijke rapportagetool PowerBI heeft ervoor gezorgd dat de business nog meer gebruik is gaan maken van de beschikbare data voor het oplossen van vraagstukken.
  • Tijdswinst. Het doen van analyses gaat nu eenvoudiger en sneller, doordat alle data op 1 plek te vinden is en er één waarheid is. Daarnaast is tijdswinst behaald door een set van generieke rapportages beschikbaar te stellen.
  • Verbetering data kwaliteit. Omdat er nu bronnen zijn aangemerkt als ‘de waarheid’ wordt er bij analyses gebruik gemaakt van betrouwbare data. Hierdoor is de betrouwbaarheid van de rapportages behoorlijk toegenomen wat de besluitvorming ten goede komt.

Lees meer over onze data oplossingen

Werk jij straks mee aan onze projecten?

Ontdek onze vacatures en wie weet spreken we jou snel!

Bekijk onze vacatures!

Klantcases

Eenduidige antwoorden zonder omwegen met een dataplatform bij Kabelnoord

Dataplatform gebouwd met Databricks, waar data vanuit alle relevante systemen wordt samengevoegd.

Inzicht verkrijgen uit de waarheid bij Heuver

Tijdbesparing dankzij een dataplatform

Mijn Kabelnoord: robuust en uitbreidbaar klantenportaal

enorme afname druk op klantenservice

Meer weten over deze case?