Eenduidige antwoorden zonder omwegen met een dataplatform bij Kabelnoord

  • Kabelnoord breidt hun dienstverlening verder uit, en heeft behoefte aan eenduidige antwoorden uit meerdere bronsystemen.
  • Dataplatform gebouwd met Databricks, waar data vanuit alle relevante systemen wordt samengevoegd.
  • Het platform bewijst z’n nut nu al; o.a. door slimme managementrapportages.

Over Kabelnoord

Dé serviceprovider van Noord-Nederland. Deze Friese aanbieder van internet, televisie, telefonie zetelt in Dokkum. Bekend in heel Noordoost Friesland. Maar liefst meer dan 80% van de inwoners uit deze regio maakt gebruik van het (glasvezel)netwerk en diensten van Kabelnoord.

Wytze Land

Manager ICT & Financiën

“Dankzij de inzet van Getthere is Kabelnoord klaar voor de toekomst met een dataportaal waarmee gebruikers voortaan zelf in staat zijn een eenduidig antwoord te krijgen op hun groeiende informatiebehoefte.”

De opdracht: Inzicht in de waarheid van data

Get There werd ingeschakeld met de vraag om de problemen van Kabelnoord op te lossen. Kabelnoord heeft behoefte aan duidelijkheid en eenduidigheid over de waarheid. Op langere termijn wil Kabelnoord bovendien naar een selfservicemodel toe, waarbij elke medewerker in staat moet zijn om via voorgedefinieerde modellen zijn eigen data, rapportages, dashboards en meer samen te stellen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de marketingmedewerker die een mailing wil versturen naar alle abonnees die binnen een maand worden aangesloten op het glasvezelnetwerk.

Het probleem: Meerdere informatiesystemen met onzekerheid over datakwaliteit

Zoals dat wel vaker gebeurt bij bedrijven die hun dienstverlening steeds verder uitbreiden, wordt er bij Kabelnoord gebruikgemaakt van meerdere informatiesystemen. Deze systemen hebben allemaal hun toegevoegde waarde, maar ze houden er ook allemaal hun eigen waarheid op na. Zelfs het antwoord vinden op vragen die op het eerste gezicht niet te ingewikkeld lijken, zoals informatie over de totale klantpopulatie of actieve abonnementen, bleek een tijdrovende klus. De beschikbare data moest namelijk vanuit meerdere systemen met elkaar vergelijken en samengevoegd worden om tot een eenduidig antwoord te komen.

Bovendien lag het uitvoeren van dit soort verzoeken allemaal bij 1 persoon, die hierdoor omkwam in het werk. En de definitie van een Single Point of Failure kan niet duidelijker gemaakt worden, want zodra deze persoon een dagje ziek was, kwam alles op data-gebied tot stilstand.

Een laatste onderdeel van het probleem is dat er bij Kabelnoord onzekerheid is ontstaan over de datakwaliteit in en tussen de verschillende systemen. Bij het werken met grote hoeveelheden data kan 1 fout al tot grote problemen en ontevreden klanten leiden, dus moest de datakwaliteit omhoog.

Onze oplossing: Een dataplatform met een single source of truth (SSOT)

Nadat aan de hand van een aantal gesprekken duidelijk werd wat het probleem precies was, hebben we een oplossing geschetst in de vorm van een functioneel en technisch ontwerp. Ook hebben we al in een vroeg stadium nagedacht over de juiste data-architectuur en een bedrijfsgegevensmodel. Al deze zaken hebben input geleverd om met behulp van dataconsultancy inzicht te krijgen in de beschikbare data en de manier van structureren daarvan.

De kern van onze oplossing is een dataplatform waar alle relevante bronsystemen op aangesloten zijn, en die het aantal waarheden terugbrengt naar 1: een zogenaamde single source of truth. Een belangrijk onderdeel daarvan zijn de juiste definities. Samen met Kabelnoord hebben we vastgelegd wat er bijvoorbeeld precies bedoeld worden als we het over een klant of glasvezelaansluiting hebben. Dit is een onmisbare stap als je ervoor wilt zorgen dat je altijd eenduidig antwoord krijgt over de data die je bevraagt. 

Met het dataplatform hebben we een single source of truth gecreëerd. Lees in onze whitepaper meer over zo’n SSOT en de voordelen ervan voor je bedrijf.

Het dataplatform is gebouwd met behulp van Azure Datafactory, Databricks en dbt. We maken bij het laden van de data gebruik van API-calls, maar ook van traditionele SQL-databases. Daarnaast importeren we extern aangeleverde Excel- en csv-bestanden vanaf een ftp-server. Hierdoor is een datalakehouse ontstaan, waar steeds meer data aan toegevoegd wordt. Door middel van geautomatiseerde datakwaliteitregressietesten bewaken we aan de hand van vooraf opgestelde requirements of de aangeboden data valide is en geïmporteerd mag worden.

Resultaat: Een dataplatform met datalakehouse van Databricks

Hoewel deze mooie opdracht nog niet afgerond is, kan Kabelnoord de eerste vruchten er al van plukken. Kabelnoord haalt nu al waardevolle data uit het dataplatform, onder andere voor de managementrapportages en construction reports, die ook in dit project zijn ontwikkeld, en specifieke bedrijfsvoeringselementen. Daarnaast worden er vanuit het dataplatform ook gegevens aangeleverd naar externe stakeholders, zoals de ACM, aandeelhouders en financiers. Ook de aannemers die het glasvezelnetwerk aanleggen, profiteren al van de verbeterde datakwaliteit in het platform: zij krijgen een seintje als er een mismatch is tussen hun aangeleverde data en de data uit het datalakehouse.

Wytze Land

Manager ICT & Financiën

“Kabelnoord gebruikt meerdere bronsystemen en merkt dat het lastig is om op, soms zelfs vrij triviale vragen, een eenduidig antwoord te krijgen en bovendien dat gebruikers hierbij wel erg afhankelijk zijn van de expertise van een enkele ICT-medewerker. GetThere heeft inmiddels een Azure Dataplatform ten behoeve van (self service) Microsoft PowerBI opgezet en ingericht, waardoor er voortaan één centrale plek is voor data leidend tot één waarheid. Daarbij kan op termijn elke medewerker (via voorgedefinieerde modellen) zijn eigen data, rapportages en dashboards samenstellen.”

Deze case samengevat

  • Kabelnoord breidt hun dienstverlening verder uit, en heeft behoefte aan eenduidige antwoorden uit meerdere bronsystemen.
  • Get There heeft een dataplatform gebouwd met Databricks, waar data vanuit alle relevante systemen wordt samengevoegd.
  • Het platform bewijst z’n nut nu al, onder andere door data voor managementrapportages. Op termijn moet de data via een selfservicemodel beschikbaar worden voor medewerkers.

Werk jij straks mee aan onze projecten?

Ontdek onze vacatures en wie weet spreken we jou snel!

Bekijk onze vacatures!

Meer klantcases lezen?

Centraal Dataplatform als datahub

tijdwinst, meer uit data halen én verbeterde datakwaliteit voor woningcorporatie Actium

KultuurCentrale: robuust en schaalbaar platform

regionale marktplaats voor kunst en cultuur

Inzicht verkrijgen uit de waarheid bij Heuver

Tijdbesparing dankzij een dataplatform

Meer weten over deze case of over Databricks?