Case: RDW

Wij zijn verantwoordelijk geweest voor het programmamanagement van twee omvangrijke ICT-projecten van de overheid. Het kentekenbewijs en het rijbewijs; miljoenen Nederlanders hebben ze in hun bezit. In verband met vernieuwing en betere beveiliging zijn beide documenten gemoderniseerd en voorzien van een chip.

Onze rol

Op verzoek van RDW zijn wij verantwoordelijk geweest voor het programmamanagement van deze zeer omvangrijke ICT-projecten.

Onder onze aansturing is een programma- en projectenorganisatie opgezet om de vele deelprojecten te faciliteren. Deze projecten hadden betrekking op de wet- en regelgeving, aanbestedingen, noodzakelijke procesveranderingen, het doorvoeren van wijzigingen in de vele ICT systemen en de implementatie bij ketenpartners van RDW.

Het kentekenbewijs is nu veranderd: van een tweedelig, papieren document naar één kentekencard met chip. De gegevens van het voertuig en de geregistreerde eigenaar staan nu veilig op één pasje. Daarnaast is de afgifte veranderd: van decentrale naar centrale afgifte. Het is nu veiliger en er is minder kans op voertuigcriminaliteit.

Na de kentekencard is ons opnieuw de verantwoordelijkheid gegund voor het programmamanagement van een complex ICT project. Onder onze aansturing is de Nieuwe Rijbewijs Card ingevoerd.

Door de toevoeging van moderne echtheidskenmerken, een Machine Readable Zone en een QR-code, zijn de gegevens snel en foutloos uit te lezen. Dit nieuwe rijbewijs is daardoor veiliger en eenvoudiger in gebruik dan het oude rijbewijs.

eID op rijbewijs

Vanaf 4 juni 2018 hebben rijbewijzen een nieuwe inlogfunctie voor DigiD. Rijbewijzen zijn standaard geschikt om in de toekomst te gebruiken om online in te loggen met DigiD op websites van overheid, zorg en pensioenfondsen. De nieuwe manier van inloggen via DigiD en het rijbewijs wordt mogelijk nadat de wet Digitale Overheid in werking is getreden (naar verwachting begin 2019).

Onze rol:

Get There was verantwoordelijk voor het overall programmamanagement (voor het RDW-deel). Daarnaast waren Get There betrokkenen verantwoordelijk voor Opstellen Project Start architectuur, de inhoudelijke begeleiding vanaf requirements t/m oplevering, de doorontwikkeling en nazorg, het voorzitten van Design Office, en de afstemming met in-en externe stakeholders.

We feliciteren RDW met de succesvolle afronding van dit omvangrijke project!

Het resultaat

Deze complexe trajecten zijn binnen de afgesproken termijn en het budget afgerond. Niet geheel vanzelfsprekend in de ICT-wereld. Tijdens de uitreiking van de eerste kentekencard hebben ketenpartners dan ook complimenten gegeven voor de resultaten en het verloop van het traject.

Ga naar de website van RDW

Meer cases

Triodos

Enterprise architectuur

UMCG

Projectmanagement