Programmamanagement invoering van het nieuwe kentekenbewijs

 

DE OPDRACHT

Op 13 juli 2012 heeft de ministerraad ingestemd met een wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 waarmee het systeem rond kentekenbewijzen wordt gemoderniseerd. Centralisatie van het productieproces van de kentekenbewijzen, en een vernieuwd en klantvriendelijk tenaamstellings proces waren belangrijke doelstellingen. Ook heeft de ministerraad in 2014 ingestemd met de introductie van een nieuw kentekenbewijs op creditcardformaat.

Dit heeft bij de RDW geleid tot het programma Modernisering Tenaamstelling Voertuigen (MTV). Doelstelling die daar bij hoorde was om per 1 januari 2014 de modernisering van de tenaamstelling van de voertuigen door te voeren inclusief de introductie van een kentekencard. De kentekencard met chip ging het -destijds- tweedelige papieren kentekenbewijs vervangen

Op verzoek van RDW is Get There verantwoordelijk geweest voor het overall programmamanagement van het programma MTV.

 

Verbinding in programmamanagement

Programmamanagement is het zodanig aansturen en coördineren van een programma (een verzameling tijdelijke inspanningen om één of meerdere doelen te bereiken) dat de doelen dichterbij komen en resultaten behaald worden op een manier die aansluit bij de eisen en wensen van de organisatie en belanghebbenden.

Programma’s zijn vaak complex van aard. Ze bevinden zich vaak in dynamische omgevingen en allerlei factoren kunnen invloed uitoefenen op de voortgang. Er is sprake van meerdere activiteiten en belanghebbenden, ambitieuze doelstellingen, een tijdelijk samenwerkingsverband en vaak een aanzienlijk budget.

Er zijn mensen in allerlei rollen betrokken uit verschillende organisatieonderdelen en organisaties. Een goede samenwerking begint dan ook met transparantie en onderling vertrouwen. Alle betrokkenen moeten een gemeenschappelijk perspectief voor ogen hebben. Het verbinden van mensen en eenheden is in onze ogen dan ook cruciaal onderdeel van  programmamanagement.

DE UITDAGING

Bij gestolen voertuigen worden regelmatig vervalste of gestolen kentekenbewijzen gebruikt om ze van een andere identiteit te voorzien. Deze kentekenbewijzen werden van papier gemaakt, bestonden uit 3 delen, en werden op verschillende locaties geproduceerd en afgegeven. Er waren dus stappen te zetten in het minder fraudegevoelig en meer klantvriendelijk maken van het productieproces, de afgifte en tenaamstelling. Het centraal produceren van de kentekenbewijzen, de overgang naar één kentekencard met geïntegreerde beveiliging en chip, en een tenaamstellingcode bestaande uit 2 afzonderlijk afgegeven delen zou zorg dragen voor een beter beveiliging, en een klantgericht en efficiënt proces.

Een omvangrijk en complex programma dus, met stelselwijzigingen en verschillende deelprojecten, waarbij niet alleen verschillende divisies van het RDW bij betrokken waren, maar ook verschillende ketenpartners, zoals bijvoorbeeld BOVAG, demontagebedrijven en leasemaatschappijen.

ONZE AANPAK

Onder onze aansturing is een programma- en projectenorganisatie opgezet om de vele deelprojecten te faciliteren en te coördineren. Deze projecten hadden betrekking op de wet- en regelgeving, aanbestedingen, noodzakelijke procesveranderingen, het doorvoeren van wijzigingen in de vele ICT systemen en de implementatie bij ketenpartners van RDW.

Daarnaast was Get There verantwoordelijk voor Opstellen Project Start architectuur, de inhoudelijke begeleiding vanaf requirements t/m oplevering, de doorontwikkeling en nazorg, en de afstemming met in-en externe stakeholders. Verder  is gekozen een multidisciplinair Design Office in te richten en voor te zitten om overzicht te houden op juiste en tijdige afhandeling van openstaande ontwerpkeuzes en het in een korte doorlooptijd (organiseren van) voorbereiden,  afstemmen en goedkeuren van openstaande Ontwerpkeuzes.

HET RESULTAAT

Het programma MTV is zeer succesvol geweest in het behalen van zijn doelstellingen;  het faciliteren van noodzakelijke wijzigingen in wet- en regelgeving, het invoeren van een Erkenningsregeling voor kentekenloketdiensten, een klantvriendelijk en fraudebestendiger tenaamstellingsproces, een kostendekkend tariefstelsel dat niet hoger lag dan de oude tarieven, en de realisatie van invoering van een plastic, eendelig en beveiligde kentekencard. Dankzij het duidelijke en inzichtelijke ontwerpproces, de transparante coördinatie, en de inzet en verbinding van betrokken partijen is er een complex programma afgerond met maatschappelijk relevantie. Wij zijn er dan ook trots op dit samen met het RDW gerealiseerd te hebben.

Meer cases

Internationale bank slagvaardiger door invoering bedrijfsbrede referentie-architectuur

Enterprise architectuur spil in ontwikkeling ICT landschap

transitie nieuwe software UMCG

flinke verbetering registratie genetisch onderzoek

Meer weten over deze case?