Case: UMCG

Soms worden projecten gaandeweg te groot om alleen te doen. De uitfasering van WinPas en de ontwikkeling van het nieuwe ADLAS was voor het UMCG zo’n dergelijk project. De samenwerking tussen onze medewerkers en de eigen ICT-medewerkers van het UMCG zorgde voor een soepele uitrol.

Onze rol

Wij ondersteunden het UMCG met de transitie naar en ontwikkeling van een nieuw software-pakket.

ADLAS is bedoeld om de functionaliteit van de registratie voor genetisch onderzoek te verbeteren. Het UMCG was reeds bezig om deze vervangende applicatie in eigen beheer te bouwen.

We voerden eerst een analyse uit van het werk dat nog moest gebeuren. Er is gekozen om het pakket verder te ontwikkelen in eigen beheer op basis van Scrum als ontwikkelmethodiek. Deze flexibele manier van werken passen wij vaker toe. Eisen en wensen kunnen namelijk veranderen. Zo houden wij grip op het proces en kunnen we snel schakelen.

 

“Get There is altijd alert en doortastend geweest. Ze zijn er met oplossingen als dat nodig is.” Hayo Schultink, UMCG

 

In de daaropvolgende jaren zijn wij blijven bijdragen aan het project op diverse terreinen, waaronder analyse, ontwerp, bouw, test en projectondersteuning.

Het resultaat

Hayo Schultink, manager van de afdeling Genetica gedurende deze periode, kijkt tevreden terug op dit project: “We hebben deze periode succesvol kunnen afsluiten. Doordat ICT-medewerkers van de afdeling en van Get There samenwerkten in het Scrum team, is de kennis over het ontwikkelde pakket ook in de organisatie gebleven.” ADLAS sluit beter aan bij wat de organisatie vraagt en is ook kwalitatief beter, zodat de beheerlasten voor het UMCG lager zijn.

Ga naar de website van UMCG

Meer cases

Programmamanagement invoering nieuw kentekenbewijs

Internationale bank slagvaardiger door invoering bedrijfsbrede referentie-architectuur

Enterprise architectuur spil in ontwikkeling ICT landschap