Inspiring people. Excellent results.

Get There ICT professionals in Leek, Groningen. Gedreven door ICT willen wij samen meer bereiken, als betrokken en professionele ICT partner.

Trots op (her)certificeringen ISO 27001 en 9001

ISO 27001 gecertificeerd!

Met het behalen van het ISO 27001 certificaat bewijzen wij dat gegevens bij ons op een zeer hoog niveau beveiligd zijn. Onze organisatie is ingericht conform de huidige normen en klanten kunnen er op vertrouwen dat hun gegevens veilig zijn.

Gegevensbescherming vinden wij vanzelfsprekend!

Hercertificering ISO 9001

Als professionele organisatie willen we laten zien dat wij ons bedrijf goed beheren en goed leiden. Get There is sinds 2010 ISO 9001 gecertificeerd (ISO 9001 is de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen) en deze hercertificatie is onlangs succesvol afgerond.

We zijn er trots op!