Design Thinking:

  • Deel:

Design Thinking: het vinden van de beste oplossing bij een complex vraagstuk

Niet elk probleem laat zich even eenvoudig oplossen. Zeker bij innovatievraagstukken en complexe uitdagingen zijn er vaak veel oplossingsrichtingen mogelijk en is het een grote uitdaging om de juiste weg in te slaan. Om je daarbij te ondersteunen, zetten we Design Thinking in. We begeleiden je in dit proces op weg naar de beste oplossing van je probleem. Dat probleem kan een ICT-component hebben, maar dat hoeft lang niet altijd.

Design Thinking in het kort

Design Thinking is een methode en denkwijze die zich uitstekend leent voor toepassing bij complexe vraagstukken. Het probleem wordt vanuit drie assen bekeken, waarbij de perfecte oplossing ligt in het gebied waar de drie assen elkaar overlappen. Ten eerste is er de menselijke kant, waarbij je de mogelijke oplossing toetst op wenselijkheid. Daarnaast beoordeel je of de mogelijke oplossing waardevol is voor je bedrijf. Tot slot wordt er gekeken of de mogelijke oplossing technisch haalbaar is. Is het antwoord op deze drie vragen positief, dan heb je volgens Design Thinking de beste oplossing te pakken.

Bij Get There passen we Design Thinking vooral toe bij vernieuwing van bestaande bedrijfsprocessen of transformatie van onderliggende systemen. Het kan over allerlei zaken gaan, maar vooral over complexe bedrijfsvraagstukken:

• Maak je op bedrijfsniveau te weinig winst?
• Wordt er alleen maar over innovatie gepraat en komt het nooit echt van de grond?
• Lukt het maar niet om de digitale transformatie succesvol af te ronden?

Bij deze en vergelijkbare vragen is Design Thinking een uitstekende manier om samen tot een goede oplossing te komen.

Design Thinking bestaat uit 6 fases.

  1. Empathize: voer onderzoek uit om beter begrip te krijgen voor klanten, gebruikers en context.
  2. Define: combineer alle resultaten en bepaal waar behoeften, kansen en obstakels liggen.
  3. Ideate: ontwikkel heel veel oplossingen, en kleur daarbij zeker buiten de lijntjes!
  4. Prototype: maak tastbare voorstellingen van het beste idee of de beste oplossing.
  5. Test: ga met het prototype terug naar je gebruikers voor feedback.
  6. Implement: kies de beste oplossing, werk deze verder uit en implementeer.

Design thinking Get There

Het is belangrijk je daarbij te beseffen dat niets in beton is gegoten. Als blijkt dat we in een bepaalde fase niet voldoende informatie hebben om verder te kunnen, gaan we terug naar een vorige fase.

 

De rol van Get There bij Design Thinking

Hoewel Design Thinking een hele toegankelijke methode is, bevat het wel een grote valkuil: als het niet lukt om eventuele oogkleppen af te doen en buiten de gebaande paden te zoeken naar oplossingen, werkt het niet. Dat is dan ook waar de kracht van onze experts ligt. We zijn geen inhoudsdeskundigen, maar begeleiden het proces en dagen je uit om op andere manieren naar de uitdaging te kijken. We zijn goed in het stellen van de juiste vragen en nemen je stap voor stap mee in de denkwijze. Samen zorgen we ervoor dat de beste oplossingsrichting boven tafel komt.

Wat kunnen we voor jou betekenen?